Ett farligt ämne

Om man har ett hus som är byggt från år nittonhundra femtio sex och till nittonhundra sjuttio sex så kan det vara bra att få kolla om man har pcb i huset och det kan ett företag göra mätningar och så ser dom om man behöver en sanering av pcb och så gör dom den också. Det kan finnas pcb i sådana hus som även blev renoverade under dom åren och för att vara säker så är det bra med en sanering i så fall. Man vill ha ett säkert boende, speciellt om man är ung och har små barn i huset. Det är en farlig miljö om man har gifter i huset som man andas in.